Match

Solar
3
VS
1
BabyKnight
Best-of-5
Fri, Jan 31st 2014, 15:30
Round Map Score
1 Polar Night
Solar1
BabyKnight0
2 Frost
Solar1
BabyKnight0
3 Alterzim Stronghold
Solar0
BabyKnight1
4 Habitation Station
Solar1
BabyKnight0

Comments

No comments.